ITALIANO | DEUTSCH | ENGLISH | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 中文 | FRANÇAIS | NEDERLANDS | ESPAÑOL

ARTICOLI | ARTIKEL | ARTICLES | ΑΡΘΡΑ | 文章 | ARTICLES | ARTIKELEN | ARTICULOS

CONTATTI | KONTAKT | CONTACT | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 联系我 | CONTACTEZ–MOI | CONTACT | CONTACTO

 

 

                 

                 

              

            File:Flag of Argentina.svg   File:Flag of Mexico.svg

 

 

INTERNATIONAAL ADVOCATENKANTOOR

ADVOCAAT DR. ALFONSO MARRA

JURIST – VERTALER

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN NEDERLANDSE TAALVAARDIGHEID

 “CNAVT - PTIT”

 

CURSIST VAN NEDERLANDSE TAAL AAN DE UNIVERSITEIT UTRECHT

 

BEVOEGDHEID VOOR DE TWEETALIGHEID DUITS – ITALIAANS

VAN DE ZELFSTANDIGE PROVINCIE BOLZANO

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN DUITSE TAALVAARDIGHEID

AAN HET GOETHE INSTITUUT IN NAPELS

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN CHINESE TAALVAARDIGHEID HSK

VAN PEKING

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN GRIEKSE TAALVAARDIGHEID

VAN ATHENE

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN FRANSE TAALVAARDIGHEID

AAN HET FRANSE INSTITUUT “LE GRENOBLE” IN NAPELS

 

DIPLOMA VAN JURIDISCH PROFESSIONEEL FRANS

AAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL PARIJS

 

GESLAAGD VOOR HET STAATSEXAMEN VAN SPAANSE TAALVAARDIGHEID

AAN HET INSTITUUT “CERVANTES” IN NAPELS

 

MASTER IN INTERNATIONALE CONTRACTEN

 

STUDIES IN JURIDISCH DUITS AAN HET HOCHSCHULE BREMEN

 

STUDIES IN JURIDISCH FRANS AAN HET FRANSE INSTITUUT “LE GRENOBLE” IN NAPELS

 

POSTDOCTORALE STUDIES IN HET TOEGEPASTE RECHT VAN DE EUROPESE UNIE

AAN DE UNIVERSITEIT SALERNO

 

SPECIALIST IN CIVIEL RECHT

AAN DE UNIVERSITEIT CAMERINO

 

SPECIALIST IN RECHTSBEROEPEN

AAN DE UNIVERSITEIT SALERNO

 

STUDIES IN HANDELSCHINEES “BUSINESS CHINESE”

AAN HET CONFUCIUS INSTITUUT – UNIVERSITEIT NAPELS “L' ORIENTALE”

 

TOLK EN VERTALER AAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL NAPELS

 

TOLK EN VERTALER

AAN HET PARKET, HET PARKET-GENERAAL EN HET GERECHT NAPELS

 

VERTALINGEN ON-LINE

BEËDIGDE VERTALINGEN

RECHTSBIJSTAND VOOR

APOSTILLE EN LEGALISATIE

VAN OPENBARE, JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE AKTEN

 

SIMULTAANTOLK EN TOLK ACHTERELKAAR

JURIDISCH ADVIES EN JURIDISCHE BIJSTAND IN HET

 

ITALIAANS – NEDERLANDS – DUITS – CHINEES – GRIEKS – ENGELS – FRANS – SPAANS

 

burgerlijk recht, familierecht, scheiding van tafel en bed van het echtpaar en echtscheiding, toewijzing van de minderjarige kinderen, onderhoudscheque, internationale contracten, erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, erfrecht, huwelijksrecht, internationaal privaatrecht, krediet herstel, bescherming van de mensenrechten, juridische bijstand bij de notaris voor de  verenigingsoprichting van buitenlanders in Italië, juridische bijstand voor de oprichting van trust, juridische bijstand voor de verblijfsvergunning, bijstand als tolk en vertaler, bij huwelijsvoltrekkingen van buitenlanders in Italië ook, annotatie van buitenlandse vonnissen van scheiding van tafel en bed van het echtpaar en van echtscheiding met beëdigde vertaling bij het kantoor van de burgerlijke stand, contractuele assistentie, bescherming tegen stalking, rechtsgedingen voor de schadevergoeding voor de onredelijk lange duur van het proces (“wet Pinto” en “Pinto over Pinto”), rechtsgedingen voor onder curatele stelling en andere maatregelen, internationaal recht, gevallen toewijzing van minderjarige, rechtsgedingen voor de schadevergoeding voor medische aansprakelijkheid, rechtsgedingen voor de schadevergoeding voor geruïneerde vakantie, verkeersongevallen, recht van de Europese Unie, handelsrecht, vennootschapsrecht, strafrecht, vastgoedrecht, juridische informatica, auteursrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, arbitrage wet, belastingrecht, bereidheid voor de domiciliëring van buitenlandse Collega’s Advocaten, gedelegeerde bewijs, juridische bijstand in internationale procedures in het kader van het Europees Aanhoudingsbevel, in internationale gerechtelijke onderzoeken, verdediging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, bij het Gerecht van de Europese Unie, bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van Straatsburg, bij het Internationaal Strafhof

 

 

 

Via E. Nicolardi 52         80131  Napels  Italië

Via Degli Aranci 37/4         80067  Sorrento  Italië

 

 

telefoon:  00393356948594

fax: 00390818785765

e-mail: avvalfonsomarra@yahoo.it

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

 

 

 

 

 

Tutti i diritti riservati – © Copyright 2011 – 2018

Avv. Alfonso Marra